1. SADRŽAJ OPĆIH UVJETA PRUŽANJA USLUGA SMJEŠTAJA

Opći uvjeti pružanja usluga sastavni su dio ugovora između turističkog obrta "Croatia Holidays", vl. Ivica Dajak, Bana Josipa Jelačića 29, 20250 Orebić, OIB: 82943151895 (u daljnjem tekstu Agencija) kao putničke agencije i gosta koji prihvaća odabranu turističku uslugu (u daljnjem tekstu Gost). Sve što je navedeno u Općim uvjetima predstavlja pravnu obvezu kako za Gosta tako i za Agenciju. Opći uvjeti obavljeni su na Internet stranici Agencije.

Ovi Opći uvjeti odnose se na ponuđene objekte privatnog smještaja koje Agencija prodaje kao posrednik, u ime i za račun davatelja usluge, u nepromijenjenom stanju i bez dodatnih usluga.

Sve informacije, podatke i fotografije vezane uz smještajne kapacitete, agencija je prikupila od krajnjeg pružatelja usluge. Iako su informacije provjerene i dio fotografija snimljen od strane djelatnika agencije, agencija ne preuzima odgovornost za pogreške, propuste ili kašnjenja u ažuriranju tog ili bilo kojeg drugog dijela Internet stranica.

2. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja dozvole za rad. Standardi smještaj, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje gost dobije na drugim prodajnim mjestima ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na našim Internet stranicama ili katalogu i drugim tiskanim materijalima agencije.

Ako gost nije izričito ugovorio sobu/apartman s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu i cjeniku. Ako je moguće, agencija će pokušati zadovoljiti dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.) ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

3. SADRŽAJ I CIJENA SMJEŠTAJA

Cijene usluga istaknute su uz svaku smještajnu jedinicu, te uključuju one usluge koje su upisane uz smještajnu jedinicu iz rezervacije.

sebne usluge su usluge koje pruža smještajna jedinica, ali nisu uključene u cijenu. Posebne usluge se trebaju zatražiti prilikom prijave, doplaćuju se na cijenu usluge smještaja i ulaze u konačni obračun.

Fakultativne usluge su usluge koje pruža Agencija, a nisu vezane uz ponudu zakupljene smještajne jedinice.

Cijene smještajnih jedinica su objavljene u EUR-ima, te se obračunavaju u KUNAMA po srednjem tečaju NBH na dan vršenja obračuna - uplate. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga.

4. PRIJAVE, REZERVACIJE I UPLATE

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije.

Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Rezervacija je valjana uplatom gosta, svaka druga potvrda, usmena ili pismena, ne vrijedi kao rezervacija. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju traženu u ponudi (obično od 15% do 30% ukupne cijene usluge). Ostatak do punog iznosa plaća se ili do 21 dan prije dolaska u smještaj ili po dolasku, ovisno o uvjetima rezerviranog objekta smještaja, te nanačeno u ponudi temeljem koje se vrši uplata.

Plaćanje je moguće izvršiti na devizni ili žiro račun Agencije, ili dostavom podataka kreditne kartice i suglasnosti za terećenje Agenciji, kako bi ih Agencija mogla naplatiti na terminalu.

Nakon primitka akontacije, agencija će gostu dostaviti vaučer s točno naznačenim rezerviranim uslugama, kao i dinamikom izvršenih i predviđenih plaćanja. Gost je dužan vaučer predati davatelju usluge prilikom dolaska u smještajni objekt, te će mu na osnovu vaučera biti pružene rezervirane usluge. Također, ukoliko prethodno nije izvršio uplatu cjelokupne cijene rezervirane usluge, odmah po dolasku u objekt smještaja, gost je dužan izvršiti uplatu eventualnog ostatka cijene rezervirane usluge kako je ugovoreno i naznačeno u vaučeru. Ukoliko gost to odbije učiniti davatelj usluge ima pravo uskratiti smještaj. Također, ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (vaučer), pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gosta na licu mjesta.

Uplatom akontacije i/ili ukupnog iznosa rezerviranih usluga gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima po kojim mu se određena smještajna jedinica nudi. Uplatom rezervacije gost potvrđuje da prihvaća Opće uvjete pružanja usluga smještaja. Samim činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta tako i za Agenciju.

Napomena: Sva plaćanja kreditnom karticom biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu nacionalnu valutu od strane izdavatelja vaše kartice. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj web stranici.

5. PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ

gencija se obvezuje osigurati Gostu smještaj u zakupljenim kapacitetima u rezerviranom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).
Agencija može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati zakupljene smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom tvrtki Agenciji da ponudu ne objavi, te da ne prima prijave i potvrde zakupa predmetnih smještajnih jedinica.

Ukoliko gost uplati rezervaciju koju Agencija ne može ispuniti (online ili po pogrešnoj ponudi) gostu se nudi alternativa.

Ukoliko je Agencija u mogućnosti gostu ponuditi alternativu, promjena rezerviranog smještaja se može obaviti isključivo uz odobrenje gosta. Ponuđena alternativa mora biti iste ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog smještaja. Ako gost prihvati alternativu i ako je skuplja dužan je platiti razliku. Ako je alternativa jeftinija Agencija vraća gostu razliku.

Agencija je dužna sve goste koji su uplatom potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im nerealizirani iznos.

6. PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ

Ukoliko Gost želi promijeniti rezervaciju ili otkazati rezervirani smještaj, mora to učiniti pismenim putem (e-mail, fax ili pošta). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Ukoliko promjena znači skraćivanje rezerviranog boravka, Agencija ima pravo naplatiti naknadu u visini razmjernog dijela uplaćene akontacije za dio za koji je umanjen boravak.

U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako Gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuje se dolje navedeni uvjet otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.

U slučaju otkaza, agencija naplaćuje ukupan traženi iznos uplaćen za potvrdu rezervacije (uobičajeno između 15% l 30% ukupnog iznosa).

Ukoliko za pojedinu uslugu Agencija zahtjeva plaćanje do 21 dan prije dolaska, a pismeni otkaz primi 21 dan ili manje prije predviđenog početka korištenja usluge otkazni troškovi iznose 100% ukupne pune cijene rezervacije.

koliko Gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio Agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom.

Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, Agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

7. OBVEZE AGENCIJE

Agencija je dužna brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga, te briga o pravima i interesima gosta, sukladno dobrim običajima u turizmu.

Agencija je dužna osigurati pružanje svih zakupljenih usluga gostu, te stoga odgovara gostu zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga.

Agencija isključuje svaku odgovornost slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom, te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima gost podmiruje sve dodatne troškove.

8. OBVEZE GOSTA

Gost je dužan:

• posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi Gost;
• poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja;
• pridržavati se kućnog reda u zakupljenoj smještajnoj jedinici, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri;
• prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu, pružatelju usluge predočiti voucher sa točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje im moraju biti pružene.

U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

9. PRTLJAGA

Prtljaga se prevozi na rizik Gosta, te se stoga preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.

Agencija nije odgovorna za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnoj jedinici. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

10. OSIGURANJE

Gost putem Agencije kao zastupnika/posrednika osiguravajuće kuće Euroherc Osiguranje d.d., Podružnica Dubrovnik može ugovoriti osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti

Osiguranje nije uključeno u cijenu rezerviranih usluga, te se, ukoliko ga Gost želi, kupuje i plaća odvojeno. Informacije o sadržaju osiguranja, te opće uvjete ugovora o osiguranju možete vidjeti na web stranicama https://www.euroherc.hr/putno/ 

11. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, Gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost - nositelj potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno. Postupak u svezi s prigovorom:

Gost je dužan na dan dolaska odmah kod pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti najbliži ured Agencije ili sjedište Agencije u Orebiću e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefonom na broj 00385.91.529.62.65.
Gost je dužan surađivati s predstavnikom agencije i pružateljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako Gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.

koliko ni nakon intervencije zastupnika agencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, zastupnik sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka, jedan za agenciju i jedan za gosta. U tom slučaju, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, Gost je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s potvrdom zastupnika, popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora Agenciji e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili poštom na adresu T.O. Croatia Holidays, Bana Josipa Jelačića 29, 20250 Orebić, Hrvatska. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana.

Agencija se obvezuje donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. Agencija može odgoditi rok rješenja prigovora zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod pružatelja usluga najviše za dodatnih 14 dana. Agencija će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora.

Dok agencija ne donese rješenje, Gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže Udruge hrvatskih putničkih agencija, ili sudske ustanove, kao i davanja informacija u sredstvima javnog informiranja.

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo Gosta na nadoknadu idealne štete. Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperaturu mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koji mogu uzrokovati nezadovoljstvo Gosta, a ne tiču se direktno kvalitete rezervirane smještajne jedinice.

12. NADLEŽNOST SUDA

Gost i Agencija nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u slučaju da to ne uspiju utvrđuju nadležnost suda u Korčuli uz primjenu hrvatskog prava.

NAPOMENA:
Podaci prikupljen u procesu rezervacije smatraju se osobnim podacima i podliježu zaštiti propisanoj važećim propisima Republike Hrvatske. Koristit će se za izvršavanje usluga klijentu, ispunjenje zakonskih obveza Gosta, Agencije i davatelja usluge, te eventualno zaštitu legitimnih poslovnih interesa Gosta, Agencije i davatelja usluge. Potvrdom rezervacije potvrđujete da su podaci navedeni u obrascu rezervacije istiniti i točni te da ste upoznati sa svrhom njihova prikupljanja i obrade.

VAŽNO:
Uplatom akontacije, odnosno cjelokupnog iznosa za rezervaciju smještaja gost u cijelosti prihvaća ove Uvjete.