Studijsko putovanje u organizaciji Lokalne akcijske grupe LAG 5 i putničke agencije Croatia Holidays

Croatia holidays pruža i usluge organizacije turističkih putovanja.

Kako smo orijentirani na područje poluotoka Pelješca i otoka Korčule, vlastita organizirana putovanja ne nudimo pojedinačnim korisnicima u 'slobodnoj prodaji. Nudimo uslugu organizacije turističkih putovanja (paket aranžmana) za Sindikate, udruge umirovljenika, udruge planinara i slične udruge. 

Naime, navedene mogu radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka propisanih statutom udruge organizirati putovanje (paket-aranžman i izlet) isključivo za svoje članove, s tim da paket aranžman može trajati do dva dana uključujući najviše jedno noćenje.
 
Ukoliko se vodstvo i članovi Udruge ne žele opterećivati logističkim detaljima putovanja, kao i ako paket aranžman traje dulje od dva dana ili uključuje više od jednog noćenja - svakako zatražite našu ponudu!
 
Na sve organizirane paket aranžmane u organizaciji putničke agencije Croatia Holidays primjenjuju se ovi OPĆI UVJETI PUTOVANJA ZA ORGANIZIRANA PUTOVANJA.7
 
 
 
 

Malo foto dojmova sa studijskog putovanja članova LAG5 u Vicenzu koji smo organizirali: